Regler for hummerfiske

Regler for hummerfiske

Mht. viktigheten av det å bygge opp bestanden av hummer langs Norskekysten, så henviser vi til Fiskeridirektoratets regler for hummerfiske. 

Fiskeridirektoratet har siden nyheten om de nye reglene ble lansert, mottatt en rekke henvendelser og spørsmål.

Maks 10 hummerteiner 
Mange hummerfiskere lurer også på hvor mange teiner de kan fiske med.
– Som før gjelder hovedregelen at en fritidsfisker kan bruke inntil 20 teiner eller ruser. Men med de nye reglene kan fiskeren bare ha 10 hummerteiner i hummerfisketiden. Antall torskeruser og teiner for hummerfiske kan heller ikke overstige 10 stykk per person og per båt. Fisker du for eksempel med 15 krabbe- eller krepseteiner, kan du bruke maksimalt 5 hummerteiner, forklarer Halsteinsen. Det er altså slik at dersom det er to fiskere sammen i en båt, kan en ikke fiske med dobbelt så mange redskap. Redskapsbegrensningene gjelder både per person og per båt.

Det er nå ikke lenger tillatt å ha hummeren i samleteiner etter endt sesong. Hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil omsetning kan skje.

Minstemål
Det er nå innført felles minstemål for hummer i hele landet: 25 cm totallengde eller 9 cm ryggskjoldlengde.

Totalfreder rognhummer 
– En av de viktigste endringene i de nye reglene for hummerfiske er fredning av rognhummer hele året. De som får en hummer med utvendig rogn må sette denne ut igjen, forklarer Halsteinsen.


Kontroll på fisket
Kystvakten og Fiskeridirektoratets fartøy «Munin» vil både i forkant av og under hummerfisket gjennomføre oppsyn med hummerfisket langs store deler av kysten.

– Vi vil ha fokus på at merkebestemmelsene blir overholdt, og at fiskerne har montert inn fluktåpningene. De nye reglene vil styrke vernet av hummeren og bidra til at bestanden raskere kan bygge seg opp igjen langs kysten vår, sier Simon Simonsen på «Munin».

Generelle fakta:
I korte trekk gjelder følgende regler for hummerfiske
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08:00 til og med 30. november klokken 08:00, mens fisketiden for resten av landet er 1. oktober 08:00 til og med 31. desember.

 

01   Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner
02   Hummer med utvendig rogn er fredet hele året
03   Minstemål for hummer i hele landet: 25 cm totallengde eller 9 cm ryggskjoldlengde.
04   Manntallsførte fiskere vil kunne fiske med inntil 100 hummerteiner per person og per fartøy, mens fritidsfiskere får en begrensning på 10 hummerteiner per person og per fartøy.
05   Det skal være minst en 60 mm fluktåpning på hver side av redskapet i hummerteiner
06   Fritidsfiskere må ha minst én 80 mm fluktåpning i krabbeteiner.
07   Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31. desember. Yrkesfiskere kan søke om dispensasjon fra denne regelen.
08   Fritidsfiskere kan likevel benytte torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember, men antallet hummerteiner og torskeruser til sammen kan ikke overstige 10. På Skagerrakkysten er helligdagsfredningen, minstedybden for krabbeteiner i hummerfredningstiden, samt forbudet mot setting og trekking av teiner i mørket videreført uforandret.
09   Sanke- og samleteiner skal merkes på tilsvarende måte som annen fast redskap i sjøen, dvs. med fiskerimerke eller navn og adresse.
10   I fredningstiden er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje.